कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना

 
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूरांना 2 एकर ओलीताखालील किंवा 4 एकर कोरडवाहू शेतजमीन कसण्यासाठी उपलब्ध करुन देऊन त्यांची अर्थिक उन्नती व सामाजिक स्तर उंचावण्यासाठी सदर योजना राबविली जाते.

  योजनेच्या प्रमुख अटी
 दर योजना 1 ते 13 अटी शर्तीच्या अधिन राहून राबविण्यात येते त्यापैकी महत्वाच्या अटी खालीलप्रमाणे -
• लाभार्थी हा अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर असावा.
• या योजनेंतर्गत लाभार्थ्याचे किमान वय 18 वर्ष व कमाल वय 60 वर्ष असावे.
• भूमिहीन शेतमजूर परिवक्ता स्त्रिया / विधवा स्त्रिया यांना प्राधान्य देण्यात यावे.

आवश्यक कागदपत्रे :

▪ दारिद्रयरेषेखालील यादीत नाव असणारे रेशन कार्ड.
▪ जातीचा दाखला. 
▪ शाळेचा दाखला.

 दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : 2 एकर ओलीताखालील किंवा 4 एकर कोरडवाहू शेतजमीन 50 टक्के अनुदान व 50 टक्के बिनव्याजी कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्यात येते.

 या ठिकाणी संपर्क साधावा : संबंधीत जिल्हयांचे सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण कार्यालय.
About Gosip4U

Gosip4U is the digital wing of india - India's leading media and communications group with its interests spanning across country.

0 comments:

Post a Comment

Please add comment