शेतकऱ्यांना माहिती आसावी

अतिशय उपयुक्त माहिती :


1)मेक्वाट क्लोराईड -- वाढ निंयञक     

2)एन ए ए -- नैसर्गीक गळ थांबवीणे                                       

3)जि ए -- पेशीची संख्या वआकार वाढविणे                                

4)नायट्रोबेंझीन --  कळी व फुले काढणे                                          

5)टायकंटेनाॅल -- प्रकाश सश्लेषण वाढविणे                             

6)ह्युमिक असीड  6% -- सुपीकता वाढविणे                                     

7)ह्युमिक असिड 12 %वर  -- पाढ-या मुळाची वाढ      

8)बायो स्टिमुलंट -- नविन पाते फुले लागणे व गळ कमी करणे                                      
9)सुक्ष्म अन्नद्रव्ये -- पिके पिवळी लाल करपा न येऊ देणे, पिकास पोषण देणे           

10)स्टिकर -- पानावरती औषधी पसरावणे चिकटविणे ,शोषण करणे                  
11)अमिनो असीड -- हिरवे व कोवळेपणा वाढविणे                           

12)अँन्टीआक्सीडंट -- झाडाला तारूण्य वाढविणे   

13)प्रथम अन्नद्रव्ये --  नञ, स्फुरद, पालाश ..                            

14)दुय्यमअन्नद्रव्ये -- मॅग्नेशियम ,कॅल्शियम व गंधक


About Gosip4U

Gosip4U is the digital wing of india - India's leading media and communications group with its interests spanning across country.

0 comments:

Post a Comment

Please add comment