ऊस पिकाचे एकारी 100 टनचे नियोजन


खोड़वा  :
कलटिव्हेटर, रोटर, सरी वगैरे मशागतिचि आवश्यकता  नसते म्हणजेच तो खर्च नसतो. बियाणे , लागनीचा खर्च वगैरे बाबींचा खर्च नसतो. हे अत्यंत महत्वाचे आहे. याच्या शिवाय अजुन अत्यंत महत्वाचे आणि उत्पादन जास्त मिळण्याची बाब म्हणजे; उस लागण ज्या क्षणी तुटते  त्या क्षणापासून खोडव्याची वाढ सुरु झालेली असते. लागण केले नंतर 15 ते 25 दिवस उसाची उगवण होण्यास लागतात आणि नंतर हळू हळू जश्या मुळ्या तयार होतील तशी त्याची सुरुवातीला हळू हळू वाढ होते आणि नंतर जोमाने वाढ होते. खोडव्या मध्ये मात्र वाढ लगेच होते कारण त्याच्या मुळ्या आगोदरच तयार असतात. त्याला योग्य खत पाणी मिळाले की त्याची जोमाने वाढ सुरु होते.
      ऊस तुटल्या नंतर पाचट न जाळता सरी मध्ये दाबून घ्यावे किंवा पाचट जास्त असल्यास कुट्टी मशीनने टुकड़े करुन सरित दाबून घ्यावे.. . पाचट व्यवस्थित कम्पोस्ट होण्यासाठी त्याचेवर 50 किलो यूरिया 100 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट पसरावे. शक्य झालेस नंतर  2 ते 3 किलो कम्पोष्ट जीवाणु पसरावेत.
       धारदार कोयता किंवा धार कूदळ किंवा मशीनने बुडखे जमिनि लगत किंवा जमिनित 1 ते 2 इंच खोल वर छाटून घ्यावेत. बुडखे छाटने अत्यंत महत्वाचे आहे. माझ्या अनुभवा नुसार जमिनित 1 ते 2 इंच खोलवर छाटल्याने फुटवे योग्य संख्येत मिळतात जास्त येत नाहीत आणि त्यामुळे उत्पादन वाढते. अन्यथा फुटवे जास्त येतात आणि काही काळानी अन्न/ ख़त खाऊन मरुन जातात, त्याचा उत्पादनावर फार वाईट परिणाम होतो.
@ छाटनी नंतर बुडख्यावर बुरशी नाशक व कीटक नाशक  फवारावे.
@ रासा खताची पहिली मात्रा लवकर द्यावीं.
@ रासा खते शक्यतो पहारिणेच वरंब्यात मुळ्याच्या सानिध्यात द्यावेत. हे अत्यंत महत्वाचे आहे.
@ ऊस तुटल्यापासून 30 दिवसांनी व नंतर 20 दिवसाचे अन्तराने फवारानी घ्याव्यात.
@ पाण्याचे नियोजन योग्य असावे.

एकरी खोडाव्यासाठी ख़त नियोजन

सेन्द्रीय खते सरीमध्ये देऊन मातीत मिसळुन घ्यावीत.
रासा.खते प्रति एकर
1. पहिली मात्रा पहारिने द्यावी.
     यूरिया        100 किलो
     डीएपी        100 किलो
     पोटयाश       75किलो 
     सूक्ष्म अन्न द्रव्य               15 किलो
     गन्धक ग्रान्युअल्स           15 किलो
     मॅग सल्फेट                    25 किलो 
     ह्युमिक आसीड              10 किलो
     सेंद्रिय खते किंवा लिम्बोली पेंड 200 ते 500 किलो द्यावे.

2. दूसरी मात्रा 30 दिवसानी द्यावी.
      यूरिया                       100 किलो
      लिम्बोली पेंड                20 किलो

3. तीसरी मात्रा 60 दिवसानी पहारिने द्यावीत.
     यूरिया        100 किलो
     डीएपी        100 किलो
     पोटयाश       75किलो 
     सूक्ष्म अन्न द्रव्य               15 किलो
     गन्धक ग्रान्युअल्स           15 किलो
     माग सल्फेट                    25 किलो 
     ह्युमिक आसीड               10 किलो
     सेंद्रिय खते किंवा लिम्बोली पेंड 200 ते 500 किलो द्यावे.

4. 90 दिवस         यूरिया     50 किलो

5. 110 दिवस      कॅलशियम नायट्रेट 10 किलो पाण्याबरोबर किंवा थोड्या सेंद्रेव्य खतात मिसळुन द्यावे .

6. 120 दिवस      यूरिया       50 किलो

7. 150 दिवस    अमो सल्फेट 50 किलो
                         पोट्याश     25 किलो

8. 165 दिवस    कॅलशियम नायट्रेट 8 किलो

9. 180 दिवस   अमो सल्फेट  25 किलो
                        पोटॅश           15 किलो
10. 195 दिवस  कॅलशियम नायट्रेट 5 किलो

11. 210 दिवस  अमो सल्फेट  25 किलो
                        पोटॅश           15 किलो

12. 225 दिवस  कॅलशियम नायट्रेट 5 किलो

13. 240 दिवस  अमो सल्फेट  25 किलो
                        पोटॅश           15 किलो
सुक्ष्म अन्न द्रव्ये देणे
सुक्ष्म अन्न द्रव्ये व् मँग सल्फेट ही दोन्ही खते NPK बरोबर न देता थोड्या शेणखतात 5 ते 7 दिवस मुरवत ठेवावेत आणि नंतर द्यावेत.  त
या मुळे सुक्ष्म अन्न द्रव्यान्ना सेंद्रिय चे कोटिंग होते , त्या मुळे NPK बरोबर  दिलेल्या खताची उपयुक्तता पूर्ण पणे मिळते.
किंवा बाजारात चिलेटेड सुक्ष्म अन्न द्रव्ये मिळ्तात ती वापरावीत. ती थोडी महाग आहेत.
बेसल डोस देण्या आगोदर त्यातील फॉस्फरसयुक्त खत थोड्या शेणखतात 5  ते 7 दिवस मिसळुन ठेवावे, आणि लागनिचे वेळी द्यावे.
मोठी बांधनी किंवा भरणी चे वेळी देखिल असेच करावे.

# जीवाणु --
    रासा ख़ताची पहिली व तीसरी मात्रा दिल्या नंतर 10 दिवसांनी जीवाणु खते द्यावित.
$ आझोटोंबाक्टर 1 लीटर किंवा 1 किलो
$ पि एस बी        1 लीटर किंवा 2 किलो
$ ट्रायको            1 लीटर किंवा 1 किलो
5 ते 10 दिवस 100 किलो शेणखतात मिसळून सावलित ठेवावे. थोड़ी ओल राहील याची काळजी घ्यावी. नंतर जमिनित ओल असताना सायंकाळी टाकावेत. किंवा लिक्विड जीवाणु ड्रिप मधून किंवा पाण्यातुन पाटाने सोडावेत.
1)    पहिली फवारणी
या फवारणित संजिवके आणि पोषण द्रव्ये सोबत बुरशी नाशक आणि कीटक नाशक आहे. याच दरम्यान "खोड किड" येत असते, काही बुरशी त्रास देत असतात, याचा विचार करुन ही फवारणी ठरवली आहे.
खोडव्यासाठी तुट्ल्या पासून 30 दिवसानी आणि नंतर प्रत्येक 20 दिवसाचे अंतराने .
15 लिटरच्या  पंपाने फवारणी . (4 पंप )
# पोषण द्रव्ये #
   *18:18:18 किंवा 19:19:19 - 600 ग्राम प्रती पंप 150 ग्रॅम
* चिलेटेड सुक्ष्म अन्न द्रव्ये- 160ग्रॅम  प्रती पंप 40 ग्रॅम

 # पीक संरक्षके #
* क्लोरोपायारिफोस            - 120 मिली प्रती पंप 30 मिली
* बाविस्टिन                         - 120 ग्राम   प्रती पंप 30 ग्रॅम

 # संजिवाके #
    * IBA                          - 1 ग्रॅम
    * 6 BA                        - 4 ग्राम
IBA अल्कोहोल  (देशी दारु चालते) 20-30 मिली मध्ये आणि 6BA सालव्हन्ट मध्ये विरघळुन घ्यावे आणि 8 लीटर पाण्यात मिसळावे.
15 लिटरच्या पम्पात,  वरील तयार केलेल्या मिश्रणा पैकी 2 लिटर मिश्रण घ्यावे व  उर्वरीत निविष्ठा मिसळुन पाणी भरुन फवारणी घ्यावी.
एकरी 4 पम्प पुरतात.

2)    दूसरी फवारणी
या फवारणित संजिवके आणि पोषण द्रव्ये सोबत बुरशी नाशक आणि कीटक नाशक आहे. याच दरम्यान "खोड किड" असते, काही बुरशी त्रास देत असतात, याचा विचार करुन ही फवारणी ठरवली आहे.
 लागणी पासून 65 दिवसानी व खोडव्यासाठी 50 दिवसानी
# पोषण द्रव्ये #
   *12:61:0 किंवा 17:44:0     - 900 ग्राम (प्रती पंप 150 ग्रॅम )
   * सी विड एक्स्ट्रॅक्ट- 120 ग्रॅम ( प्रती पंप 20 ग्रॅम)


# पीक संरक्षके #
   * क्लोरोपायारिफोस/ रोगोर- 180 मिली ( प्रती पंप 30 मिली)
   * बाविस्टिन/कार्बेंडिझम       - 180 ग्राम   (प्रती पंप 30 ग्रॅम)

# संजिवाके #
    * GA                             - 4 ग्राम
    * SIX BA                      - 4 ग्राम
GA अल्कोहोल ( देशी दारु चालते ) व 6BA सालव्हन्ट मध्ये विरघळुन घ्यावे आणि 12 लीटर पाण्यात मिसळावे.
15 लिटरच्या पम्पात,  वरील तयार केलेल्या मिश्रणा पैकी 2 लिटर मिश्रण घ्यावे व  उर्वरीत वरील निविष्ठा मिसळुन पाणी भरुन फवारणी घ्यावी.
एकरी 6 पम्प पुरातात.


3)    तीसरी फवारणी
 लागणी पासून 85 दिवसानी व खोडव्यासाठी 70 दिवसानी
# पोषण द्रव्ये #
   *12:61:0 किंवा17:44: 0      - 1350 ग्रॅम  (प्रती पंप 150 ग्रॅम)
   * सी विड एक्स्ट्रॅक्ट 180 ग्रॅम  (प्रती पंप 20 ग्रॅम)
   * पोटॅशियम शोनाइट 1 किलो  (प्रती पंप 110 ग्रॅम)

# पीक संरक्षके #
  * मोनोक्रोटोफॉस(आवश्यकतेनुसार)-270 मिली (प्रती पंप 30 मिली)
  * हेक्झकोनेझॉल(आवश्यकतेनुसार)- 270 ग्रॅम (प्रती पंप 30  ग्रॅम)
     # संजिवाके #
    *  GA                              - 6 ग्राम
    * SIX BA                        - 6 ग्राम
         अल्कोहोल व सालव्हन्ट मध्ये विरघळुन घावे आणि 18 लिटर पाण्यात मिसळावे.
15 लिटरच्या पम्पात,  वरील तयार केलेल्या मिश्रणा पैकी 2 लिटर मिश्रण घ्यावे व  पाणी भरुन फवारणी घ्यावी.
एकरी 9 पम्प पुरातात.

4)    चौथी फवारणी
 लागणी पासून 105 दिवसानी व खोडव्यासाठी 90 दिवसानी
ही फवारणी महत्वाची आहे, या नंतरची फवारणी ऊसाच्या ऊंची मुळे करता येण्याची  शक्यता कमी असते.

# पोषण द्रव्ये #
  *13:0:45  - 1000 ग्राम   (प्रती पंप 100 ग्रॅम)
  * पोट्याशियम माग्नेशियम सल्फेट - 1kg (प्रती पंप 100 ग्रॅम)

    * ट्रायकाँन्टेनाँल  0.1 %       - 500 मिली (प्रती पंप 50 मिली)
    * सी विड एक्स्ट्राक्ट            - 200 ग्रॅम  (प्रती पंप 20 ग्रॅम )

   * क्विनॉलफॉस                   - 400 मिली (प्रती पंप 40 मिली)
   * कार्बेंडॅझीम                       - 400 ग्रॅम  (प्रती पंप 40 ग्रॅम)

  # संजिवाके #
    *  GA                              - 7 ग्राम
    * SIX BA                        - 7 ग्राम
         अल्कोहोल व सालव्हन्ट मध्ये विरघळुन घावे आणि 20 लीटर पाण्यात मिसळावे.
15 लिटरच्या पम्पात,  वरील तयार केलेल्या मिश्रणा पैकी 2 लिटर मिश्रण घ्यावे व  पाणी भरुन फवारणी घ्यावी.
एकरी 10 पम्प पुरातात.

5)   पाचवी फवारणी (शक्य झालेस)
 लागणी पासून 125 दिवसानी व खोडव्यासाठी 105 दी

# पोषण द्रव्ये #
  *12:61:0                           - 1350 ग्राम (प्रती पंप 100 ग्रॅम )
  * माग्ने सल्फेट/ मॅग्ने नायट्रेट  - 750 ग्राम  (प्रती पंप 60 ग्रॅम )
  * सी विड एक्स्ट्राक्ट              - 260 ग्रॅम  ( प्रती पंप 20 ग्रॅम )
 
  *क्लोरोपायरीफॉस                - 400 मिली (प्रती पंप 30 मिली)
  *हेक्झाकोनेझॉल                    - 400 मिली( प्रती पंप 30 मिली)
 # संजिवाके #
    *  GA                              - 10 ग्राम
    * SIX BA                        - 10 ग्राम
      अल्कोहोल व सालव्हन्ट मध्ये विरघळुन घावे आणि वरील 26 लीटर पाण्यात मिसळावे.
15 लिटरच्या पम्पात,  वरील तयार केलेल्या मिश्रणा पैकी 2 लिटर मिश्रण घ्यावे व उरलेले पाणी भरुन फवारणी घ्यावी.
एकरी 13 पम्प पुरातात.

About Gosip4U

Gosip4U is the digital wing of india - India's leading media and communications group with its interests spanning across country.

0 comments:

Post a Comment

Please add comment