jokes😂

अगोदर वाईन शाॅप बंद व्हायचे तेव्हा बायका खुश व्हायच्या

.
.
.
.
.
.
आत्ता ज्वेलर्स बंद आहेत म्हणून नवरे खुश आहेत....
वेळ प्रत्येकाची येतेच.😂😂😂😂😂😂😂😂---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

कदा एक माणूस एका बारमधे जातो व तीन बीयरचे ग्लास मागवतो .
तो तिन्ही ग्लास मधून थोडी थोडी बीयर पीत रहातो...

बार मालकाला रहावत नाही, तो असे पिण्याचे कारण विचारतो...तो माणूस सांगतो...
आम्ही तिन जिवलग मित्र आहोत. सध्या वेगवेगळया जागी रहात आहोत. सोबत पिण्याची आठवण म्हणून आम्ही तिघेही असेच पितो..

असे बरेच वर्ष चालते.

एक दिवस तो माणूस दोन बीयरचे ग्लास  मागवतो...

बार मालकाला शंका येते की एखादा मित्र वारला की काय ?

तो त्या माणसाचे सांत्वन करु लागतो.
त्यावर तो माणूस म्हणतो...

" अरे तसे काही नाही.... दोघेही ठणठणीत आहेत... "

बार मालक : मग आज दोनच ग्लास  का ?

माणूस : मी आजपासून पिणे सोडले आहे..अशी मैत्री असावी.
😂😂😂😂😂😂😂😂

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

पोरींनी Miss Call ला इतकं बदनाम केलं आहे की,
.
.
.
चुकून कधी मित्राचा Miss Call आला तरी आई म्हणते.....
'जा बघ....तुझी राणी तुझी आठवण काढतेय.
😂😂😂😂😂😂😂😂


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

नवरा बराच वेळ”marriage certificate”
पाहत असतो.
.
बायको: काय हो..??
आपल्या लग्नाला २२ वर्ष झाली,
आज तुम्ही ह्या marriage certificate सारखे टक लावून बघत आहात.
आपल्या लग्नाची आठवण येत आहे का?
.
.
नवरा: छे…ग..
“EXPIRY DATE” शोधतो.
😂😂😂😂😂😂😂😂
About Gosip4U

Gosip4U is the digital wing of india - India's leading media and communications group with its interests spanning across country.

0 comments:

Post a Comment

Please add comment