पिकांच्या सर्वांगीण वाढीसाठी – समुद्री शेवाळी अर्क


समुद्री शेवाळी अर्क म्हणजे काय?
समुद्रात वाढणा-या काही उपयुक्त वनस्पतींचा अर्क काढुन तो पिकांच्या वाढीसाठी वापरणे होय.
समुद्री शेवाळी अर्कातील आवश्यक घटक:
समुद्री शेवाळी अर्कात अनेक पिकांच्या वाढीसाठी लागणारे आवश्यक मुख्य व सुक्ष्म अन्नद्रव्ये असतात. त्याच बरोबर अनेक आवश्यक आम्ले, जीवनसत्वे, संजिवके म्हणजेच ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, अँन्टीबायोटीक्स हे सर्व पिकांना आवश्यक असणारे घटक समाविष्ट आहेत.
समुद्री शेवाळी अर्क : भुसुधारक
समुद्री शेवाळी अर्कामधील आवश्यक आम्ले भुसुधारकाचे कार्य करतात. ह्या आम्लामधील अल्जीनिक ॲसिड पाण्याची जलधारण क्षमता वाढविण्याचे कार्य करते.
याच आम्लांमुळे अतिवृष्टी भागातही मातीतुन आवश्यक अन्नद्रव्ये वाहुन जाण्यास आळा बसतो व माती सुपिक रहाते.
प्रयोगानुसार असे सिद्ध झाले आहे कि समुद्र शेवाळी अर्कामुळे ११% पेक्षा जास्त मातीची जलधारण क्षमता सुधारते.
याच आम्लामुळे मातीची प्रत सुधारते व हवा खेळती रहाण्यास मदत होते.
त्याच बरोबर समुद्री शेवाळी अर्कामुळे मातीतील सुक्ष्मजीवांच्या संख्येत प्रकार्षाने वाढ होते.याच सुक्ष्मजीवांचा उपयोग हवेतील आवश्यक अन्नद्रव्ये मातीत स्थिर करण्यास होतो.
समुद्री शेवाळी अर्क सुक्ष्म जीवाणुंचे व जैविक घटकांचे अतिशय लहान भागात रुपांतर करते व या जैविक घटकांचे विघटन जलद गतिने होण्यास उपयुक्त ठरते.
या बरोबरच अल्कलीयुक्त मातीचा सामु स्थिर करण्यासाठी देखिल हे उपयोगी आहे.
समुद्री शेवाळी अर्क : आवश्यक पिक संजिवक
समुद्री शेवाळी अर्क बियाण्यावर वापरल्यास बियाणांची उगवण क्षमता हि जलद होते.
पिकांची अन्नद्रव्ये शोषून घेण्याच्या क्षमताही वाढवण्याचे कार्य समुद्री शेवाळी अर्क करते.
आवश्यक अन्नद्रव्यांबरोबरच समुद्

About Gosip4U

Gosip4U is the digital wing of india - India's leading media and communications group with its interests spanning across country.

0 comments:

Post a Comment

Please add comment