मोहरी लागवड व मशागत


मोहरी लागवड व मशागत 
जमीन : मध्यम व निचरा होणारी

पूर्व मशागत : एक नांगरट व २-३ वखरण्या

पेरणीची वेळ : नोव्हेंबरच्या पहिल्या पंधरवाड्यात

सुधारित व संकरित वाण : पुसा बोल्‍ड, सीता

लागणारे बियाणे (कि./हे.) : सलग पिकासाठी ५ किलो, पूसा बोल्ड जातीचे बियाणे वापरावे.

पेरणीचे अंतर (सेंमी.) : ४५×२० सेमी

रासायनिक खते (कि./हे.) (नत्र:स्फुरद:पालाश) : 
२५:२५:०० मात्रा पेरणीच्या वेळी द्यावी, व २५ किलो नत्र एक महिन्यांनी द्यावे.

आंतर मशागत : दोन कोळपण्या व एक खुरपणी

पीक पद्धती व विशेष माहिती : शेंगा पिवळ्या पडू लागताच काढणी करावी. शक्यतो काढणी सकाळचे वेळी करावी.

कीड व्यवस्थापन : मावा

व्यवस्थापन :
माव्याचा प्रादुर्भाव दिसून येताच थायोमेटॉन २५ ईसी ४०० मिलि किंवा क्विनॉलफॉस २५ टक्के प्रवाही १४०० मिलि ५०० लि. पाण्यामध्ये मिसळून फवारणी करावी.
About Gosip4U

Gosip4U is the digital wing of india - India's leading media and communications group with its interests spanning across country.

0 comments:

Post a Comment

Please add comment